Per miljoen inwoners krijgen jaarlijks 19 mensen in Europa de ziekte mesothelioom. Het gaat om drie keer zoveel mannen als vrouwen (resp. 32 en 6,8 per miljoen inwoners). Dit concluderen Siesling e.a. (2012) op basis van analyse van gegevens t/m 2002 van kankerregistraties uit een aantal Europese landen. De incidentie was het hoogst in het Verenigd Koninkrijk en Ierland (23 per miljoen) enhet laagst in Oost Europa (4,2 per miljoen inwoners). In Nederland was in 2009 de incidentie 22 mensen per miljoen inwoners, respectievelijk 42 per mln voor mannen en 5 per mln voor vrouwen. Bron: Siesling, S. e.a. (2012), www.ias.nl/IAS Monitor.