Momenteel wordt in de Verenigde staten elk jaar ca. 3500 keer de diagnose mesothelioom gesteld. In 80% van de gevallen gaat het om pleuraal (longvlies) mesothelioom, in 10-15% om peritoneaal (buikvlies)mesothelioom. De ziekte komt vier keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Dit omdat mannen vaker in asbesrisicoberoepen hebben gewerkt. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 70 jaar. Indirecte blootstelling komt voor als huisgenoot (door contact met werkkleding) of bijvoorbeeld door klussen aan het eigen huis. Bij indirecte blootstelling openbaart de ziekte zich vaak op een jongere leeftijd. De tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en het moment waarop de diagnose mesothelioom wordt gesteld (latentietijd) ligt tussen 20 en 60 jaar. Bron: Chest Physician, 16 februari 2012.