China is momenteel s werelds grootste gebruiker van chrysotiel (wit) asbest. Jukka Takala, directeur van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, schat dat het jaarlijkse aantal asbestdoden kan stijgen tot 15.000 in 2035. Anderen denken dat dit aantal nog hoger zal zijn, namelijk 40.000 per jaar. Het blijft echter bij schattingen want China heeft geen betrouwbare registratie. Bron: South China Morning Post, 14 november 2010.