In Argentinie zijn tussen 1980 en 2013 3259 mensen ten gevolge van mesothelioom overleden. Gemiddeld is de sterfte met 84% gestegen van 3 per miljoen inwoners in 1980 tot 5,7 per miljoen inwoners in 2013. In 2001 is asbest in Argentinie verboden. Bron: Trotta, A e.a. (2017)