De incidentie van mesothelioom neemt in de VS geleidelijk af, maar die van asbestose zal in de komende 10 tot 15 jaar niet sterk dalen.
13 procent van de mensen die tussen 1968 en 2005 aan asbestose overleed was onder de 65. Deze groep bestond voor meer dan 90% uit mannen en blanken. Zij werkten voornamelijk in de bouw, scheepsbouw of in het leger in beroepen als isoleerder, loodgieter, pijp- of stoomfitter. Bronnen: Teta et al., 2008, Antao et al., 2008 en Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 12 december 2008.