In meer dan 80% van de gevallen van mesothelioom is asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook bestraling mesothelioom kan veroorzaken. Volgens recent Amerikaans onderzoek hebben patienten met mesothelioom door bestraling een betere prognose dan patienten met asbestgerelateerd mesothelioom. Bron: Chireac, L.R. e.a. (2013).