Asbestluchtvervuiling kan mesothelioom veroorzaken. Dit constateerden onderzoekers bij omwonenden van een Japanse asbestfabriek en bij Californiërs die in de omgeving wonen van een natuurlijke vindplaats van asbest.
Andere oorzaken voor mesothelioom door niet-beroepsmatige blootstelling aan asbest zijn: contact met werkkleding van asbestwerkers (bij huisgenoten), asbestwegen en erven, asbestisolatie en stucwerk van huizen en asbesttransport in niet- verzekerde containers. Bron: Hansell, A. (2008). Airborne Environmental Exposure to Asbestos. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine vol 178, p.556.