Markowitz en Mensi beschrijven hoe tandartsen en tandtechnici in het verleden aan asbest zijn blootgesteld. Het bindmiddel dat o.a. bij kronen en bruggen werd gebruikt was asbesthoudend. Bron: Markowitz, S.B. e.a. (2017); Mensi, C. e.a. (2017)