Bijna 30% van de Italianen met mesothelioom is vrouw. Dit aandeel is relatief hoog, bijvoorbeeld in vergelijking tot Nederland waar jaarlijks tussen de 8 en 15 procent van de mesothelioompatiënten vrouw is. In Italië is beroepsgerelateerde asbestblootstelling de belangrijkste oorzaak bij vrouwen. De niet-asbestverwerkende textielindustrie is de sector waar de meeste vrouwen aan asbest zijn blootgesteld. Het wijdverbreid gebruik van machines met asbesthoudend frictiemateriaal is in deze sector de belangrijkste oorzaak van blootstelling Bron: Marinaccio, A. e.a. (2018)