Mesothelioom komt bij mannen vooral voor in gebieden waar vroeger  veel industrie was en waar met asbest werd gewerkt. Vrouwen met mesothelioom komen vooral in Twente voor in de omgeving van de voormalige Asbestfabriek Eternit.  Aldus de Kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).  Nos.nl 17 januari 23