In de regio Lazlo in Italië is een paard met mesothelioom ontdekt. Het is een regio waar relatief veel mesothelioom bij mensen voorkomt. De meest waarschijnlijke oorzaak is milieuverontreiniging. “Mesothelioom kan verschillende diersoorten treffen, waaronder honden, katten, runderen, schapen, geiten en paarden. Bij paarden is dit zeer zeldzaam”, aldus de auteurs van het artikel. Asbestos.com, 4 oktober 22