Nieuw Zeeland heeft sinds 20 jaar twee asbestregisters waarin gegevens van mensen met een asbestgerelateerde ziekte worden vastgelegd. Van de 1246 geregistreerden ligt bij 99% de oorzaak in asbestblootstelling lang geleden, gemiddeld 45 jaar. Meer dan 2/3de deel van deze groep werkte toen in de bouw. Het ging vooral om loodgieters, pijpfitters, isoleerders, timmerlieden, bouwvakkers en elektriciens. De rest is vooral als asbestspuiter werkzaam geweest. Volgens deskundigen kan kortdurende blootstelling zoals na de aardbeving van Christchurch alleen gevaarlijk zijn als de asbestblootstelling heel hoog is geweest. De meeste deskundigen achten het risico na de aardbeving heel klein, hoewel dit pas over een aantal jaar duidelijk zal zijn. In 2009 werd bij 91 Nieuw Zeelanders de diagnose mesothelioom gesteld: 76 mannen en 15 vrouwen. Bron: The Press, 25 augustus 2012.