Tussen 2000 en 2050 zullen in Australië, volgens de Britse epidemioloog Peto, 30.000 mensen aan de ziekte mesothelioom overlijden. Volgens Peto zal één op de tien Australische timmermannen die vóór 1950 geboren is aan mesothelioom overlijden. Niet alleen het bekende ‘blauwe’ asbest (crocidoliet), maar ook ‘bruin’ asbest (amosiet) zijn belangrijke blootstellingsbronnen. Het Verenigd Koninkrijk en Australië oogste aantal mesothelioomsterfgevallen per jaar, respectievelijk 2000 per jaar in het Verenigd Koninkrijk en 600 in Australië. De aantallen nemen nog steeds toe. Bron: mesotheliomaweb.org, april 2008. Meer http://www.mesotheliomaweb.org/