Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) meldt dat in 2007 totaal 600 beroepsziektenclaims bij de aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven zijn ingediend. Meer dan de helft betrof de ziekte mesothelioom. Bron: Verbond van verzekeraars, 16 mei 2008. Meer http://www.verzekeraars.nl/