Brazilie gebruikt nog steeds asbest in grote hoeveelheden. Het verzet daartegen groeit. Het Openbaar Ministerie( (OM) van Sao Paulo klaagt daarom het Braziliaanse Eternitconcern aan 52 jaar lang werknemers tegen asbest te hebben blootgesteld terwijl het bedrijf op de hoogte was van de gevaren. Het OM eist 320 miljoen schadevergoeding. Minstens 300 werknemers hebben asbestose (een stoflongziekte). Daarvan zijn inmiddels 90 overleden. Braziliaanse sloppenwijken (favela’s) en goedkope kantoorgebouwen zijn gebouwd met asbestdaken. Zelfs drinkwatertanks zijn uit het materiaal vervaardigd. Bron: Der Spiegel, 2 september 2013.