Momenteel wordt bij 35% van de Australische vrouwen met mesothelioom klussen in huis als oorzaak van de asbestblootstelling gezien. In de jaren 90 gold dit voor 5% van de vrouwen met mesothelioom. Bij mannen ligt dit percentage momenteel op 8%. In Australie wordt bij deze groep ook gesproken over de derde golf asbestslachtoffers. De meesten van hen werden in de jaren 60, 70 aan asbest blootgesteld. Een van de oorzaken is dat voormalig asbestproducenten James Hardie en CSR nooit voor de risico’s van sloop van asbestmaterialen hebben gewaarschuwd. Bron: The Australian, 5 september, mesothelioma.com, 4 september 2011.