Meer dan 65% van alle schepen heeft systemen aan boord die asbest bevatten. Zelfs op nieuwbouwschepen is het kankerverwekkende materiaal nog altijd in de helft van de gevallen aanwezig. Bron: Nieuwsblad Transport, 8 april 21