Door in de buurt van een Deense asbestfabriek te wonen en naar school te gaan, werden meer dan 6000 vrouwen tijdens hun jeugd blootgesteld aan asbest in het milieu. Na een gemiddelde follow-up van 51 jaar hadden deze vrouwen vaker mesothelioom en baarmoederkanker dan de bevolking in het algemeen. Dalsgaard, S.B. e.a. (2022)