Lotti en collega s doen naar aanleiding van een overzichtsstudie aanbevelingen welke soort informatie artsen mee zouden moeten nemen bij de diagnostiek van asbestgerelateerde ziekten. Zij concluderen dat er nog geen overeenstemming is tussen deskundigen. Er zijn nog geen valide methodes die de medisch/klinische diagnostiek kunnen vervangen. Ten aanzien van longkanker is de aanwezigheid van asbestose of longfibrose nodig om de relatie met asbest vast te kunnen stellen. Vaststellen van het causaal verband is bij longkanker moeilijk omdat de meeste slachtoffers ook roken of dat deden. Bron: Lotti, M. (e.a.).