De Maltese overheid heeft verzuimd 21 arbeiders van een scheepswerf tegen asbestblootstelling te beschermen. Dat oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 24 juli jl. in de zaak Brincat e.a. vs. Malta. De arbeiders werden tussen 1950 en begin 2000 tientallen jaren aan asbest blootgesteld waardoor zij ziek zijn geworden. Vanaf begin jaren 70 had de Maltese overheid op de hoogte moeten zijn van de risico’s van asbest op scheepswerven. De overheid heeft echter tot 2003 nagelaten wetgeving en praktische maatregelen in te voeren die deze arbeiders adequaat hadden kunnen beschermen. Bron: ECHR 232, 24 juli 2014: pressrelease .