Het maligne peritoneaal (buikvlies) mesothelioom is een relatief zeldzame aandoening, maar de incidentie stijgt wereldwijd door het intensieve asbestgebruik eind vorige eeuw. De diagnose maligne peritoneaal mesothelioom’ is moeilijk te stellen op basis van de klinische symptomen en de bevindingen bij aanvullend onderzoek; histologisch onderzoek geeft dan uitsluitsel. Genezing is niet mogelijk, maar een klein overlevingsvoordeel is te behalen met systemische chemotherapie of intraperitoneale chemotherapie na operatieve cytoreductie. Dat schrijven Van der Valk & Van Leeuwen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De onderzoekers achten het van belang patienten op het IAS te wijzen. Bron: Valk, F.M. van der & Leeuwen, J. van (2012).