De aanpak van malafide asbestsaneringen is en blijft een speerpunt voor de Inspectie SZW. In 2012 zijn er 205 inspecties uitgevoerd naar illegale asbestsaneringen. Het gros van deze zaken kwam aan het rollen door signalen van toezichthouders uit de regio. Mark Geers, landelijk projectleider asbest licht de aanpak toe in de september nieuwsbrief van de inspectie. Bron: Nieuwsbrief September Inspectie SZW, September 2013.