De Inspectie SZW heeft een aannemersbedrijf uit Overijssel een boete opgelegd van 48.600 euro voor malafide verwijdering van asbesthoudende materialen op een locatie op het eiland Terschelling.Tijdens een controle constateert de inspectie dat op een bouwlocatie allerlei beschadigingen aan asbesthoudende golfplaten zijn aangebracht. Werknemers van het aannemersbedrijf hebben deels een asbesthoudend golfplatendak (circa 760 m2) afgebroken. Ze zijn daarbij met grof materiaal (hamers) te werk gegaan. De Inspectie SZW constateerde tien verschillende overtredingen van de arbowet en regelgeving, waardoor er een boete van in totaal 48.600 euro is gegeven aan het bedrijf. Bron: Inspectie SZW, 4 februrari 2014.