De Inspectie SZW gaf tijdens het congres Samen grip op asbest een toelichting op haar aanpak van de opsporing van malafide asbestsaneerders. Deze aanpak is zowel actief als reactief. Actief via controle van registers. Bij reactief toezicht gaat de Inspectie af op signalen van medetoezichthouders, bonafide bedrijven maar ook op meldingen van burgers. De asbest-app speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Verder is goede samenwerking met alle betrokken partijen van belang. Bron: Inspectie SZW, Nieuwsbrief Asbest, december 2014.