Door gebruikmaking van informatie van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen door de Inspectie SZW is komen vast te staan dat een bedrijf ruim 1.000 kilo asbesthoudend materiaal illegaal heeft gesaneerd. Er is een boete van 29.400 euro tegen het bedrijf uit Friesland opgelegd. Bron: Inspectie SZW, 22 oktober 2013.