Op 16 september vierde de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) haar 20-jarig bestaan met een lustrumcongres. Het congres opende met een aangrijpend interview met een asbestslachtoffer door presentator Art Rooijackers. Na de inleiding door Rob van der Heijden, bestuursvoorzitter IAS, waren er o.a. presentaties van Nico van Zandwijk (Director Asbestos Diseases Research Institute – University of Sydney) en Sjaak Burgers (Longarts Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en voorzitter Nederlands Mesotheliomen Panel). Laatstgenoemde werd tijdens de bijeenkomst benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bron: AVN, 21 september 2017