De asbestsanering gaat niet snel genoeg, vindt LTO-bestuurder Siem-Jan Schenk. Een asbestvrije agrosector in 2024 is alleen haalbaar met extra stimuleringsmaatregelen. Hij reageert op de uitslag van een landelijke enquete over asbest in de land- en tuinbouw. Een asbestveilige agrosector in 2024 is alleen haalbaar met meer voorlichting, stimuleringsmaatregelen en extra financieringsmogelijkheden. Uit de enquete blijkt dat ondernemers opzien tegen de hoge kosten en ingewikkelde procedures voor het verwijderen van asbest. Gezondheidsredenen en waardevermindering van het bedrijf stimuleren ondernemers asbest op te ruimen. Uit de enquete blijkt verder dat 99 miljoen vierkante meter asbest op daken en gevels ligt van agrarische gebouwen. De sanering kost naar schatting 1 miljard euro. Het plaatsen van nieuwe daken kost 2 miljard euro. Jaarlijks wordt ongeveer 3 tot 4 miljoen vierkante meter aan asbestdaken in de agrosector verwijderd. De enquete was een initiatief van LTO zelf, waaraan 3.255 boeren en tuinders meededen. Bron: Boerderij Vandaag, 5 november 2013.