Blootstelling aan asbest en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) samen versterken mogelijk het risico op longkanker.
Meer onderzoek is nodig. Sinds juli dit jaar wordt in Duitsland longkanker ten gevolge van deze oorzaak als beroepsziekte erkend. Bron: Olsson, A.C. e.a. (2009); IAS nieuws d.d. 15 augustus 2009.