Asbestblootstelling veroorzaakt afwijkingen in de longfunctie. Dit effect is sterker bij rokers en werkers bij wie op rontgenfoto s symptomen van asbestose zijn te zien. Meer onderzoek is nodig om te bepalen hoe asbest en tabaksrook elkaar in het lichaam beinvloeden. Bron: Abejie, B.A. e.a. (2010).