Volgens Bledsoe is door middel van klinische diagnose geen betrouwbaar onderscheid te maken tussen milde asbestose en interstitiele of diffuse fibrose bij zware rokers. Gulati concludeert na een literatuurstudie dat zowel beroepsgerelateerde als milieu/hobbygerelateerde oorzaken longibrose kunnen veroorzaken, zoals sigarettenrook, houtstof, metaalstof, zand/silica en stoffen die in de agrarische sector worden gebruikt. Bron: Bledsoe, J.R. e.a (2015); Gulati, M. & Redlich, C.A. (2015).