De provincie Limburg krijgt een ‘asbestloket’ waar mensen terechtkunnen met al hun vragen over asbest en de sanering daarvan. Uiterlijk 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken bij particulieren, bedrijven en instellingen gesaneerd zijn. De provincie start ook een bewustwordingscampagne om mensen te wijzen op de gevaren van asbest. Bron: Dagblad de Limburger, 20 januari 2016