De Europese lidstaten hebben op 19 februari ingestemd met een voorstel van de Commissie om twee uitzonderingen toe te blijven staan op het asbestverbod dat sinds 1 januari 2005 in de EU van kracht is.