In 2019 zijn in Groot Brittannië 2.369 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is iets lager dan in 2018 (2.446). De sterfte bij mannen bleef ongeveer gelijk (424 in 2019). Mannen die in de bouw werkten toen asbest in het verleden op grote schaal werd gebruikt, lopen nog steeds het grootste risico op mesothelioom. IBAS/HSE, juli 2021