Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het IAS bespreekt Ton Hartlief, hoogleraar privaatrecht, enkele lessen die getrokken kunnen worden uit het asbestdossier.
Hartlief stelt, onder andere, dat de werkwijze van het IAS niet op andere beroepsziekten kan worden toegepast; een cruciale factor bij asbest is zijns inziens namelijk dat we juridisch weten waar we aan toe zijn. Dat stadium is bij andere beroepsziekten (nog) niet in zicht. Hij zet vraagtekens bij de suggestie van Alexander Rinnooy Kan dat de asbestproblematiek veel minder ernstig zou zijn geworden indien deze benaderd was vanuit het voorzorgsbeginsel, zoals de SER onlangs bij nanotechnologie heeft geadviseerd. Inzetten op het voorzorgsbeginsel moet voorkomen dat overheid en bedrijfsleven achterover leunen of naar elkaar wijzen tot er voldoende zekerheid over mogelijke ongewenste effecten is. Bron: NJblog, 21 juni 2010, verschijnt als Vooraf in NJB 2010/24.