Blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest kan longkanker veroorzaken bij Amerikaanse arbeiders die tussen 1940 en 1973 meer dan 30 dagen in de asbesttextielindustrie hebben gewerkt. Lange dunne chrysotielvezels zijn bovendien het gevaarlijkst. Bron: Loomis, D. e.a. (2012).