Sinds de opening van het Landelijk Meldpunt Asbest op 1 mei 2006 zijn bijna 2.100 meldingen gedaan van asbest. Het gaat hierbij om meldingen van asbest in de bodem, in een weg- of erfverharding, in gebouwen of voorwerpen en als zwerfafval. Het meldpunt heeft deze meldingen afhankelijk van de situatie en de ligging van de locatie doorgestuurd naar de juiste overheidsinstantie (gemeente, provincie of VROM-Inspectie). Deze instantie beoordeelt de melding en treedt waar nodig op. Het Landelijke Meldpunt Asbest controleert steekproefsgewijs bij de melders of de meldingen adequaat zijn afgehandeld. Bron: senternovem.nl, 11 januari 2007. Meer senternovem.nl