Het Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) is formeel in gebruik genomen door woningcorporatie De Alliantie. Zeven corporaties staan op het punt dat voorbeeld te volgen. Via het LAVS wordt inzichtelijk welke partijen bij het asbestverwijderingsproces betrokken zijn, van asbestinventarisatie tot en met de stort. Er komt daarmee transparantie voor overheid en voor marktpartijen. Daar is iedereen bij gebaat, aldus een woordvoerder. Woningcorporaties zijn de eerste groep gebruikers. Het is de bedoeling dat het volgsysteem landelijk wordt uitgerold. Mogelijk wordt LAVS in de toekomst zelfs verplicht. 80% van de corporaties heeft hiervoor al een intentieverklaring getekend. Bron: asbestenbouw.nl en cobouw.nl, 6 juni 2012.