De uitzending van KRO Brandpunt van zondag 2 december 2012 meldde hoe de angst voor asbest bestuurders verlamt en de maatschappij onnodig op hoge kosten jaagt. Angst en paniek bepalen de keuzes aldus de reportage. Staatssecretaris Mansveld (I&M) is het niet eens met dit beeld. Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat de overheid voor asbest terecht strenge normen hanteert. Die zijn gebaseerd op een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010. Niet in alle gevallen leidt de aanwezigheid van asbest echter tot blootstelling. Asbest dat goed zit ingesloten, kan niet tot blootstelling leiden. De regelgeving kent dan ook geen verplichting om in alle gevallen, uitsluitend op basis van de geconstateerde aanwezigheid van asbest, over te gaan tot bijvoorbeeld sluiting of ontruiming van het betreffende gebouw. De eigenaar van het gebouw en het bevoegd gezag dienen op basis van een lokaal uitgevoerde risico-inschatting gepaste maatregelen te nemen. Daar vindt dan ook de afweging plaats welke maatregelen proportioneel zijn. Bron: brandpunt.kro.nl, 2 december,
rijksoverheid.nl, 20 december 2012.