Staatssecretaris Van Hoof wil de risico’s van asbestverwijdering meer in overeenstemming brengen met de risico’s. Dit betekent dat aannemers vrij zijn om zelf hechtgebonden asbest te verwijderen en dit nog niet hoeven te melden. Volgens asbestdeskundige Henny de Swart kleven aan zo’n vrijstelling, buiten de gezondheidsrisico’s, nog veel meer risico’s. Gelukkig is, volgens De Swart, per 1 maart jongstleden het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit 2005 – 704 ingegaan waarin een dergelijke ontheffing en/of vrijstelling niet is opgenomen. Bron: BWTinfo, 10 mei 2006. Meer www.bwtinfo.nl