Het Belgisch Asbestfonds (AFA) dat 1 april j.l. in werking trad voldoet volgens de Groene Partij en de asbestslachtoffervereniging ABEVA op een aantal punten niet. Hun kritiek betreft o. a. groepen die op dit moment niet voor vergoeding in aanmerking komen, zoals mensen die door het contact met asbest longkanker of strottenhoofdkanker hebben ontwikkeld. Ook vinden zij het jammer dat mesothelioomslachtoffers op dit moment alleen recht hebben op een maandelijkse uitkering, meestal een zeer beperkt bedrag, omdat ze vaak maar heel kort overleven. Ze hebben evenmin recht op terugbetaling van al hun medische kosten van hun ziekenfonds, aldus de woordvoerders van deze partijen. Bron: tijdschrift Knack, april 2007. Meer www.knack.be