De politiek heeft in het asbestdossier tonnen boter op het hoofd, aldus een handhavingsjurist in Trouw. Eerst een bekend gevaarlijke stof veel te lang toestaan ten faveure van het bedrijfsleven, vervolgens het grotendeels privatiseren van het toezicht op asbestverwijdering, met desastreuze gevolgen. Als klap op de vuurpijl stimuleert en subsidieert de overheid de sanering van niet zo heel gevaarlijk asbest (de golfplaten daken) en worden de veel gevaarlijker inpandige toepassingen als amosietplaten en asbestkoord (als in die ovens) grotendeels ongemoeid gelaten. De discussie over asbestbrood zweeft naar zijn mening geheel in de lucht. Het is volstrekt onduidelijk welke soort asbest, in welke hoeveelheid en in welke vorm is vrijgekomen en/of vrijkomt in deze ovens. Dat betekent dat er geen zinnig woord te zeggen is over de eventuele risico’s die daarmee samenhangen. Bron: Trouw, 15 januari 2014.