Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) schrijft over het artikel in het British Journal of Cancer naar aanleiding van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS (Van der Bij e.a., 2012). Van der Bij meldt daarin dat de overlevingsduur van Nederlandse patienten met mesothelioom nog steeds kort is (mediaan 333 dagen). Volgens het tijdschrift is de korte overleving na diagnose een sterk argument voor het bestaansrecht van het IAS. Terechte claims worden zo snel mogelijk toegewezen, om de kans te verhogen dat patienten de vergoeding nog bij leven ontvangen. Bron: NTvG, 27 juni 12.