In het algemeen wordt aangenomen dat lange amfibool asbestvezels het gevaarlijkst zijn. Adib wijst op het risico van korte chrysotiel vezels. Hij onderzocht het longweefsel van 123 Canadese werknemers uit de regio Quebec die tussen 1988 en 2007 een asbestgerelateerde ziekte hadden gekregen. Bij 85% werden chrysotiel asbestvezels in de longen gevonden, ook bij mensen die 30 jaar daarvoor voor het laatst aan asbest waren blootgesteld. Bron: Adib, G. e.a. (2013).