Mensen die als kind aan asbest zijn blootgesteld lijken niet gevoeliger voor het ontwikkelen van mesothelioom dan mensen die op latere leeftijd voor het eerst zijn blootgesteld. Aldus Reid na onderzoek van slachtoffers uit het cohort Wittenoom, de plaats in Australie waar in de vorige eeuw een blauwe asbestmijn was.