Kinderen zijn gevoeliger voor asbestblootstelling omdat ze een langere levensverwachting hebben dan volwassenen en bij mesothelioom de tijd tussen asbestblootstelling en ziek worden (latentietijd) gemiddeld erg lang is. Of kinderen intrinsiek ook gevoeliger zijn voor asbestblootstelling is niet mogelijk aan te geven. Dat concludeert het onafhankelijke Britse Committee on Carcinogenicity (COC) na onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Naar schatting is het risico op mesothelioom voor een kind dat op vijfjarige leeftijd voor het eerst is blootgesteld 5 keer groter dan voor een volwassene die op 30-jarige leeftijd voor het eerst aan asbest is blootgesteld. Bron: iacoc.org.uk, september 2013.