Bij 10 tot 20 procent van de mesothelioompatiënten wordt geen relatie met asbestblootstelling gevonden. Kraynie constateerde dat deze groep vaker dan gemiddeld vrouw en jonger is, en relatief vaker buikvliesmesothelioom en het epitheliale type mesothelioom heeft. Bron: Kraynie, A. e.a. (2016).