Skammeritz e.a. analyseerden medische dossiers van 122 mesothelioompatienten die tussen 1984 en 2010 in een Deense kliniek waren behandeld. De groep bestond voor 90,2 % uit mannen. De gemiddelde leeftijd bij diagnose was 65 jaar. Bij 91% was asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar. Gemiddeld leefden de patienten nog 1,05 jaar na diagnose. De tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en de diagnose was gemiddeld 42 jaar. Bron: Skammeritz, E. & Omland, L.H. (2012).