Een schatting van TNO uit 1999 geeft aan dat de kans op asbestblootstelling in scholen klein is. Als gevolg van asbestblootstelling in niet-sloopsituaties in alle Nederlandse gebouwen overlijden jaarlijks 0,1 tot 0,3 mensen. Het sterftecijfer is voor schoolgebouwen een fractie hiervan. Dit antwoordt minister Cramer van VROM op Kamervragen over het mogelijk asbestbesmettingsrisico voor kinderen op scholen gebouwd voor 1994. VROM zal in de loop van dit jaar starten met een voorlichtingscampagne voor gemeenten, om hen te informeren over hun taken op het gebied van asbest. Bron: www.minvrom.nl, 12 juni 2008. Meer http://www.vrom.nl/