Volgens minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal heeft in de Surinaamse regio Wageningen geen grondig onderzoek plaatsgevonden naar de vervuiling van water en bodem als gevolg van de aanwezigheid van asbest, noch naar de mogelijke causale verbanden tussen het voorkomen van kanker en de aanwezige asbest. Vanwege het ontbrekenvan onderzoeksdata is door de Surinaamse autoriteiten niet vast te stellen in hoeverre de bedrijfsvoering van Stichting Machinale Landbouw (SML) van invloed is op negatieve ontwikkelingen in de leefomgeving van Wageningen en omstreken. Bij de bouw van het door de Landbouwhogeschool Wageningen opgezette project werd veel asbest gebruikt. Bij de onafhankelijkheid in 1975/76 eindigde de betrokkenheid van de Hogeschool bij het complex. In het onafhankelijkheidsverdrag zijn geen specifieke afspraken gemaakt over mogelijke aansprakelijkheid van Nederland voor toekomstige schade voor de volksgezondheid, natuur en milieu. Het complex verkeert al jaren in een deplorabele staat. Bron: rijksoverheid.nl, 21 december 2010.