Staatssecretaris Atsma (I&M) antwoordt op kamervragen naar aanleiding van het bericht van de NOS dat op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht veel meer asbest zou liggen dan gedacht. Volgens de staatssecretaris heeft de stortplaats sinds 2002 een vergunning voor het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal. In totaal is er in acht jaar 131.112 ton afval gestort dat een lage hoeveelheid asbest bevat. Daarvan bestaat de helft uit niet-gevaarlijk afval. Let wel: het gaat hier niet om puur asbest. Het zijn grote hoeveelheden puin, grond en bagger met een asbestpercentage van minder dan een half procent. Deze hoeveelheden vallen binnen de grenzen van de milieuvergunning. Vanaf begin 2011 is uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan. Bron: rijksoverheid.nl, 7 juni 2012.